Ibumetin

ibumetin

Ibumetin tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel). Ibumetin verkar smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande. Ibumetin verkar snabbt. Effekt fås i regel inom 30 minuter och maximal effekt nås inom timmar. Vid lätta till måttliga. Ibumetin mg tablett. Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument. Svår njursjukdom (glomerulusfiltration under 30 ml/minut). Tillstånd med ökad blödningsbenägenhet. Gastrointestinal blödning eller perforation i samband med tidigare behandling med NSAID-preparat. Tredje trimestern av graviditeten. På grund av korsreaktion ska Ibumetin inte ges till patienter som fått symtom på astma.

Ibumetin - Har Frgat

Ta Ibumetin med mat om du har känslig mage. Denna bipacksedel ändrades senast Gravida kvinnor ska inte använda Ibumetin under de tre sista månaderna av graviditeten. Integritetsskydd Takeda fäster mycket stor vikt vid integritetsskydd. Det här är ett receptfritt läkemedel. Många värkmediciner liknar varandra, och det gör att den totala dosen kan bli för hög.

Rolling Stones: Ibumetin

Pro aqua dammsugare 1
Ibumetin Verona motor
Ekg.nu Freestyle libre kostnad
ibumetin

0 kommentarer