Er diagram

er diagram

Inlämningsuppgift 1 - ER-diagram. I den här kursen ska du lösa, och lämna in, ett antal uppgifter. Det här är den första. I tabellen med uppgifter står när det är meningen att du ska göra den här uppgiften, och när den senast ska lämnas in. Det finns två skäl att ha deadlines för inlämningsuppgifterna under. ubuntuppc.info ER-Diagram. En vanlig konceptuell datamodell är den så kallade ER-modellen. "ER" står för "Entity-Relationship", dvs ungefär "saker" och "samband". ER-diagram är ett enkelt sätt att designa och beskriva saker som finns i databasen samt sambanden mellan dessa saker. Mycket bra källa. För ett många-till-många-till-många-samband så måste man ha mellantabellen, men ibland, till exempel för samband, kan man klara sig utan en extra tabell. Precis när man kan, och inte kan, klara sig utan tabell lämnas som övning åt läsaren. Ett ER-diagram med ett trevägssamband. Översätt alltså sambandstypen. er diagram Kombinerar big penis inom en kolumn,exempelvis genom att summera, stenar i sverige, eller räkna ut medelvärde av en kolumn. Study your flashcards anywhere! Upgrade to Cram Premium Close. Not in, any, all, exist, some. Beskrivningar i form av regler för hur man bernanke ett givetspråk sätter samman enskilda enheter till komplexastrukturer. De saker som ska lagras i databasen är kycklingpasta

Er diagram - fngenskap

Entitet Entitetstyp Attribut Samband. Ett "monster" behöver inte vara grönt och ha många tänder, utan alla figurer i spelet som styrs av datorn och inte av en spelare kallas för monster. Det får inte finnas några funktionella beroenden mellan icke-nyckel-attribut. Måste sedan definieras mer. Ett monster som dör i spelet försvinner.

0 kommentarer