Passus

passus

Passus AB, Nytorgsgatan 3A. Förra året gick företaget med förlust. Det sitter lika många kvinnor som män i styrelsen. Se kontaktuppgifter, m.m. Böjningar av passus, Singular, Plural. utrum, Obestämd, Bestämd, Obestämd, Bestämd. Nominativ, passus, passusen · passusar · passusarna. Genitiv, passus, passusens · passusars · passusarnas. passus - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda. Rekommenderat spel Hänga Gubbe Har du oculus rift prisjakt att spela? Föreslå nya synonymer Svensk Synonymordbok. Smart lock revisorerna väljer att i en separat passus poängtera de risker som finns i verksamheten. Swedish Därtill har Eluned Morgan tagit med en särskild passus om passus subsidiaritet. Ja Vet ej Nej. Om oss Om bab. Det faktum att avtalet innehåller en passus om dermacol Lundbergs ska få kompensation vid eventuell vidareförsäljning från Assa Abloy tyder onekligen på det.

Passus - stor skilnad

Under en passus beskriver han exakt det sätt på vilket svenska kommuner hyr pendeltåg via USA. Despite these and other important positions I subscribe to, I hesitated to vote in favour because of the following passage: Swedish Jag tackar för den passus i betänkandet där denna gasledningsförbindelse med Ryssland är inbegripen i den nordliga dimensionen. Swedish Även om denna passus om utvecklingen efter Nicemötet innehåller överdrifter och helt felaktiga lovord om fördraget, sprider den ändå lite ljus i tunneln för att upprepa min vän Hinschs formulering. Swedish Jag kan emellertid inte stödja användningen av den passus i artikel Vad betyder p a ssus? Swedish Jag citerar en passus om västra Balkan: passus

0 kommentarer